ШЛЯХ ДО ВЕЛИКОЇ НАУКИ

 
методист комунального закладу освіти
„Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
 
Багатством кожної  держави  в будь-яку історичну епоху була наявність талановитих та  обдарованих громадян, які завжди впливали і впливають на розвиток суспільства. Інтеграція України в загальноєвропейський простір потребує якісно нового підходу до освіти на основі розроблення нових напрямків роботи, об’єднання зусиль учених, педагогів, громадськості. Формування інтелектуального потенціалу нації взяла на себе Мала Академія Наук України та наукові товариства учнів, що відкривають дорогу обдарованій молоді, спрямовують її  на національні інтереси держави.

В Дніпропетровському обласному еколого-натуралістичному  центрі дітей та учнівської молоді створено  систему роботи з  обдарованою молоддю, спрямовану на роз виток  інтелектуальних і  творчих здібностей школярів, поглиблення та систематизацію  їх  знань у різ них галузях науки, сприяння їх духовному самовдосконаленню, професійній організації та підготовці до практичної діяльності.

Однією з  ключових складових цієї  системи є  хіміко-біологічний факультет Дніпропетровського відділення Малої Академії Наук України. Історія створення факультету починається у 80ті роки минулого століття, коли на станції юних натуралістів працювали школи  «Юного  фермера»  та  «Юного еколога», в яких навчалося 50 учнів з міст та районів області.


Під  керівництвом учених Дніпропетровського державного  університету та Дніпропетровського державного сільськогосподарського інституту учні отримували міцні й ґрунтовні знання в галузі біології, екології та сільського господарства, залучалися до науково дослідницької та  експериментальної роботи. З роками паросток нового розрісся в могутнє дерево – хіміко-біологічний факультет Дніпропетровського відділення МАН України, який на сьогодні має 14 секцій: загальної біології; ветеринарії та зоотехнії; біології людини; селекції та генетики; ботаніки, зоології; хімії; лісознавства; медицини; фундаментальної екології; сучасних біотехнологій; охорони довкілля та психології; раціонального природокористування; аграрних наук; соціології.

Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей  та  учнівської молоді працює на договірній основі з вищими навчальними закладами: Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Дніпро петровською державною медичною академією, Українським хіміко-технологічним університетом, Дніпропетровським державним  агро-університетом, Криворізьким державним  педагогічним університетом, Дніпродзержинським держав ним технічним університетом, Національною металургійною академією (кафедра  фундаментальної  екології),  Інститутами зернового господарства та тваринництва  центральних районів Академії аграрних наук України,  Бота нічним садом ДНУ,  Дніпровсько-Орільським природним заповідником, Канівським природним заповідником.

Близько 500 учнів майже з усіх районів нашого краю навчаються в аудиторіях і лабораторіях вищезазначених ВУЗів. Таким чином здійснюється консультативна та методична допомога, забезпечується безпосередній зв’язок учня з наукою. Манівці, що працюють за завданнями учених, набувають навики лабораторних досліджень, освоюють методи оцінки, аналізу й обробки інформації,  одержують поглиблені знання з предмету, що їх цікавить.

Висвітлення результатів дослідницьких робіт на конференціях, семінарах, засіданнях секцій МАН дозволяє старшокласникам залучитися до  діяльності вищої школи,  підсилює їхню зацікавленість у здобутті освіти, допомагає багатьом довести юнацьке захоплення до логічного завершення – вибору майбутньої професії та визначення свого покликання у житті.

Ми з гордістю констатуємо, що такої   злагодженої,   відпрацьованої системи підтримки обдарованої учнівської молоді немає в жодній державі.

Щороку на хіміко-біологічному факультеті ДВ МАН біля 200 старшокласників захищають свої науково-дослідницькі роботи. Орієнтована тематика дослідницьких робіт по секціях розроблена на відповідних кафедрах  вищих  навчальних закладів Дніпропетровщини. Більшість тем підготовлено на  місцевому матеріалі: «Вивчення  рідкісних  та  зникаючих  тварин і рослин Дніпропетровщини», «Вивчення механізмів структурно функціональних перебудов екосистеми водойм Придніпров’я в умовах антропогенного тиску», «Фіто індикація  екотопів  Криворіжжя» та інші.

Наше відділення має високі не лише кількісні, а й якісні показники. Так, наприклад, з 2000 по 2010 рік  на Всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН стали призерами та переможцями 56 учнів. Представники факультету беруть активну участь у всеукраїнських заходах, які проводяться Міністерством освіти і науки України спільно з Національною академією наук України і  Національним еколого- натуралістичним центром:

Всеукраїнська прем’єра юних талантів «Нові  імена в  природознавчих науках»;
Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна – Європа світ»;
Всеукраїнський біологічний симпозіум «Сучасний стан біологічної науки: досягнення, проблеми і перспективи розвитку»;
Всеукраїнський конкурс  наукової  творчості школярів  «Іntel ЕКО Україна».

У Всеукраїнському конкурсі «Intel-EKO  Україна2008» учні 11 класу хіміко-екологічного ліцею м. Дніпропетровська –  Мешкович Марина і Клокун Віталій стали переможцями в секції хімії у командному проекті і представляли Україну на Міжнародному конкурсі IntelISEF2008 який відбувся 11– 16 травня 2008 року в м. Атланта (штат Джорджія,  США)  і  посіли ІІ місце.

2009 рік –  Кравець Анастасія, учениця 11 класу Дніпропетровського  обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю, посіла І місце у Всеукраїнській олімпіаді з загальної біології і ІІІ місце у Міжнародній олімпіаді по біології,  яка  відбулася  в  червні 2009 року в Японії.

В  2010 році  у  Всеукраїнському   конкурсі   «Intel-EKO Україна-2010» учень  11  класу  хіміко-екологічного ліцею  м.  Дніпропетровська Токарєв Олександр посів І  місце в  секції «Екологія та проблеми  довкілля».   Він   отримав  право  представляти Україну на  Міжнародному конкурсі Intel-ISEF-2010,  який  відбувся з  9  по 14 травня 2010 року у м. Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США) і посів ІІ місце.

Щорічно переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту  МАН  за  підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Головного управління освіти та науки отримують іменну стипендію протягом 9  місяців після  захисту  науково дослідницьких робіт.

Значну роль у формуванні елі ти України відіграють наукові товариства учнів на базі загально освітніх  закладів   та   позашкільних  навчально-виховних закладів.  На сьогодення в  області діє 55 наукових товариств еколого-природничого та сільськогосподарського напрямку.

В них слухачі мають змогу не тільки  отримувати додаткові знання з біології, екології, хімії, сільського господарства, а й брати активну особисту участь у проведенні    науково-дослідницької   роботи екологічної і природоохоронної тематики, а також залучитися до еколого-краєзнавчої діяльності в рамках розробленої обласним ЕНЦ програми «Вивчаємо заповідні території України.

Манівці  беруть участь в  про веденні комплексних еколого-краєзнавчих експедицій до Карпатського біосферного заповідника,  Канівського природного заповідника, Казантипського природного заповідника, а також у діяльності    обласного   наметового  табору-експедиції «Боривітер» на  базі  Павлоградського району, під час діяльності якого юні екологи знайомляться з біологічним різноманіттям природної перлини Придніпров’я – Самарського лісу.

Багаторічний досвід роботи хіміко-біологічного факультету ДВ МАН України дозволив створити власну модель роботи з талановитою  молоддю,  визначити пріоритетні напрямки роботи МАН:
розробка системи пошуку об дарованих і  талановитих дітей та молоді;
створення банку даних талановитої молоді (залучення учасників,  призерів олімпіад,  конкурсів міських та обласних змагань природничого напрямку);
пошук фахівців для науково дослідницької співпраці (вчені, вчителі);
створення умов для поглибленого  вивчення профільних  предметів   (організація   фонду   учбової,  наукової та  методичної літератури, обмін передовою науково методичною  інформацією,   робота гуртків поглибленого вивчення біології та хімії, консультативний центр по роботі з обдарованими дітьми);
експериментальна та дослідницька робота (залучення дітей до наукових досліджень в лабораторіях  вузів,  підприємств та установ, в роботі комплексних екологічних експедиціях);
науково-методичне забезпечення роботи з  обдарованими дітьми (розробка та використання нових наукових технологій, проведення семінарів, конференцій, консультацій, популяризація роботи з обдарованими дітьми та молоддю).

За  16  років  творчої діяльності   хіміко-біологічного  факультету   Дніпропетровського відділення  Малої  академії наук  України більше ніж 1000 випускників стали студентами різних вузів нашого міста й України. Найбільш активні та здібні члени МАН зробили крок у велику науку. І сьогодні з гордістю ми говоримо, що елі та нашої держави – це випускники МАН різних років:
Віктор БРИГАДИРЕНКО (1993 р.),  кандидат біологічних наук,  доцент кафедри  зоології та екології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, науковий керівник секції біології МАН;
Ян ТОМАСОН (1994 р.). кандидат сільськогосподарських наук. доцент кафедри селекції Дніпропетровського державного аграрного університету;
Олексій КОНОПЛЬОВ  (1996 р.),   асистент кафедри  рослинництва ДДАУ;
Олександр ІСАЄВ (I997 p.), випускник хімічного факультету ДНУ, закінчив аспірантуру Джексонського державного yнiвepcитету США;
Галина КРИКУН  (l999   р.), керівник гуртків Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді, закінчила аспірантуру біологo-eкологічного факультету ДНУ.

Ми  впевнені, що Мала  академія наук – це прямий шлях у підготовці молодої наукової зміни. МАН здійснює глибокий вплив, як на професійну орієнтацію, так і на формування світогляду молодого покоління.