СЛОВО ДО ЧИТАЧА

 

 

Володимир Вербицьций,

директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України,

доктор педагогічних наук

 

Позашкільна педагогіка – це педагогіка виховання вільної дитини, яка будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізацію спілкування, успіх, здатність почувати себе вільними на випадок невдачі, мати право на невдачу.

Позашкільна педагогіка не допускає будь-якого примусу, побоювання і страху. Навпаки, вона є прихильницею розвитку  незалежної думки, принципу безперервної освти, її цілісності.

Наукові дослідження та педагогічна практика свідчить про динамічний і складний шлях розвитку позашкільної освіти.
Аналіз   становлення  і   розвитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий розвиток особистості. У процесі свого історичного розвитку позашкільна освіта і виховання набули певного досвіду, престижу і сформувались як невід’ємна части на цілісної системи освіти України.

Концепція позашкільної освіти є першим кроком і спробою наукового осмислення розвитку позашкільної освіти та виховання, і фактично відкриває простір для становлення нової галузі  педагогічної науки – позашкільної педагогіки.

Наша держава переживає нині нелегкі час. Та незважаючи на це, досвідчені працівники позашкільних навчальних закладів намагаються зберегти і примножити традиційні форми позакласного і позашкільного навчання та виховання,  накреслюють нові шляхи розвитку еколого-натуралістичної освіти. Позашкільна  освіта у  позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування передбачає оволодіння учнями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.

У   2010   році   юннатівському руху – 85! Щиро вітаємо вас, колеги, з цим красивим ювілеєм! Зичимо вам здоров’я, щастя, успіхів на юннатівському шляху, нових ідей, творчої атмосфери, колективних та особистих досягнень! Нових  злетів, легких та плідних доріг, щасливого майбуття, дорогі педагоги та юні натуралісти!