ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ СТАЦІОНАР


Мета  створення комплексу:


 систематизація набутого по Дніпропетровській області пізнавального матеріалу по еколого-краєзнавчій тематиці;
 створення якісно нових ефективних форм еколого-краєзнавчої пропаганди;
 впровадження нових методик екологічної освіти, виховання, пропаганди;
 формування нового екологічного мислення з урахуванням національних традицій, яке дозволить будувати гармонійні взаємовідносини з навколишнім середовищем.

 


Надання додаткової освіти з природних дисциплін та екології  – мета діяльності екскурсійно-оглядового (лекційного) сектора ІМС.

Для цього сектором організуються та проводяться тематичні екскурсії-огляди згідно діючих розділів ІМС.