Проведення осінньої сесії обласної
Природничої школи учнівської молоді


27-29 жовтня поточного року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Педан Ю.Ф.) була проведена осіння сесія для учнів обласної Природничої школи (далі – Школа) по секціях: психології, хімії, флористики та зеленої архітектури, біології та екології, сучасних біотехнологій, агрономії, ветеринарії та зоотехнії.


Участь в сесії взяли біля 120 здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти.


Під час осінньої сесії освітній процес у Школі проводився дистанційно на базі провідних закладів вищої освіти: Дніпровського національного університету ім. О.Гончара (ДНУ), Українського державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ), Дніпровського державного аграрно – економічного університету (ДДАЕУ) та КЗО “ОЕНЦДУМ”.


Захід проводився за окремим розкладом роботи кожної секції відповідно до плану проведення сесії, узгодженого науково-методичною радою Природничої школи.


Учні секції хімії прослухали лекції: “Періодична система Д. І. Менделєєва в світі теорії будови атому”, “Узагальнення знань з вуглеводів: синтез та реакційна здатність” (викладач Хмеловська С.О., кандидат хімічних наук, керівник гуртка КЗО“ОЕНЦДУМ”), вирішували задачі підвищеної складності.


Юні психологи прослухали лекції за темами: “Значення психології в сучасному житті”, “Методи теорії наукового психологічного дослідження”, “Структура особистості. Психологічні теорії особистості” (викладач Хамініч О. М., керівник гуртка КЗО“ОЕНЦДУМ”, практичний психолог).


Юні екологи ознайомилися з наукою екологією, розглядали питання: “Фактори і середовище. Пристосування рослин до умов середовища”, “Екосистема, біоценоз” (викладач Барановський Б.О., провідний науковий співробітник НДІ біології ДНУ ім. О.Гончара).


Учні секції флористики та зеленої архітектури взяли участь у проведенні майстер-класу по виготовленню декоративних букетів на каркасах і зробили композицію з квітів “Осіння фантазія”, прослухали лекції: “Елементи регулярного стилю в сучасному ландшафтному дизайні та в історичних парках”, “Створення проєкту пейзажної композиції. Підбір асортименту декоративних рослин” (викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. О.Гончара).


Учні секції біології працювали за темою: “Механізми регуляції системи організму людини” та “Опорно-рухова система людини” (викладач Хоменко О.М., доцент кафедри біохімії та фізіології ДНУ ім. О.Гончара).


На базі Дніпровського державного аграрно-економічного університету відбулася робота секції агрономії, ветеринарії та зоотехнії, під час якої учні прослухали цікаві лекції з основ агротехніки: “Польові культури зони Степу України та їх використання”, “Заходи вирощування продукції рослинництва відповідно до міжнародних стандартів” (викладач Котченко М.В., доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ). Юні ветеринари ознайомилися з темою “Будова тваринної клітини” і “Методи фіксації тварин” (викладач Зажарський В. В., заступник декана ветеринарного факультету ДДАЕУ).


Слухачі секції сучасних біотехнологій, яка працювала на базі Українського державного хіміко-технологічного університету, вивчали основні напрямки сучасної біотехнології та перспективи отримання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах (викладач Гармаш С.М., доцент кафедри сучасних біотехнологій).


З метою перевірки рівня знань учням були рекомендовані тестові контрольні завдання з біології і хімії та надані науковими керівниками індивідуальні консультації з питань виконання контрольних робіт та вибору теми науково-дослідницької роботи.


Учасники заходу отримали теми контрольних робіт по секціях для подальшої роботи.


Методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”                             Т.В. КОНДРАТЬЄВАІнформація про діяльність школи

 


Лекція з екології

 


Лекція по хімії

 


Секція психології