Меню

Документи

Інформація про участь у круглому столі
“Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді
в умовах боротьби за Україну”


07 червня 2022 року Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання НАПН України, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України провели круглий стіл “Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді в умовах боротьби за Україну”. У заході взяли участь більше тисячі учасників з різних куточків України.


Для участі в заході були запрошені спікери з різних державних установ, закладів та організацій, які обговорювали актуальні проблеми та перспективи розвитку військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в умовах боротьби за Україну в закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти.


Першим виступив Кремень Василь Григорович (президент Національної академії педагогічних наук України), який наголосив на важливості виховання свідомих молодих людей, здатних захистити свою країну, на важливості правильного виховання молоді, яке визначає майбутнє України. Він акцентував увагу також на ролі вчителя в реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.


Наступний спікер: Потапенко Марина Миколаївна (заступник Міністра молоді та спорту України) говорила про стратегію та формування системи національно-патріотичного виховання. Вона наголосила на необхідності реформування предмету “Захист країни”, залучення військових представників та ветеранів до проведення уроків, гендерну політику щодо реалізації програми національно-патріотичного виховання.


У доповіді Беха Івана Дмитровича, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук, професора, директора Інституту проблем виховання НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки України), йшла мова про ціннісну систему вихованців, любов до країни та народу - як головну цінність людини, громадянина України. Він акцентував увагу на особливостях духовно-морального виховання та необхідності отримання практичного досвіду при навчанні, безперервності національно-патріотичного виховання через позакласну та позашкільну роботу в тому числі.


Наступний виступ представила школярка Харківської спецшколи 119, Єлісєєнко Дарина, разом зі своїм керівником Бондаренко Софією, викладачем історії Харківської гімназії 55. Вони представили здобутки та досягнення роботи клубу “Юні миротворці”. Розповідали про актуальність обміну досвідом та співпрацю з Асоціацією миротворців ООН, поїздками до країн ЄС та організацію гвардійських вишколів для учнів.


Гладковський Роман Васильович (головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України), висвітлив в своїй доповіді питання допризовної підготовки в закладах загальної середньої освіти в рамках предмету “Захист країни”, про зміну ставлення дітей та вчителів до предмету з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Закцентував на необхідності взаємодії центральних органів виконавчої влади між собою та з педагогами, говорив про розподіл варіативної складової, кадровий потенціал, матеріальне забезпечення та необхідність отримання практичних навичок при навчанні.


Мокан Василь Іванович (український політолог, кандидат політичних наук, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту у Верховній Раді України IX скликання, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання) наголосив на необхідності реалізації наскрізної системи національно-патріотичного виховання в освіті, включаючи дорослих людей, напрямки державної політики в умовах війни, роботу над законопроектами щодо фінансування заходів з національно-патріотичного виховання. Одним з головних векторів він визначив необхідність боротьби з пропагандою, розробку нових навчальних програм та вивчення кращого досвіду країн ЄС.


Наступні спікери обговорили зв’язок фізичного виховання учнівської та студентської молоді в закладах освіти з підготовкою до захисту України в умовах сучасних викликів, реалізацію Програм Президента України “Здорова Україна”, “Активний парк” та національний проект “Перемагаймо разом”.


З тематичними доповідями виступали Боляк Андрій Анатолійович, заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, та Коломоєць Галина Анатоліївна, начальник відділу модернізації освіти Інституту модернізації змісту освіти. Вони ознайомили присутніх з локаціями та механізмами пошуку локацій “Активний парк”, з розкладом спортивно-оздоровчих гуртків на сайті МОН. Наголосили на системності роботи гуртків, необхідності бути активними заради перемоги та миру. Ознайомили з результатами анкетування гуртківців спортивних напрямів щодо патріотичних проявів та думок.


Лісота Андрій Андрійович, виконуючий обов’язки директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, наголосив на необхідності збереження системи закладів позашкільної освіти та введення мораторію на закриття закладів позашкільної освіти як основної складової при формуванні громадянської свідомості; важливість гурткової роботи при реалізації Концепції національно-патріотичного виховання та роль позашкілля у формуванні громадянської позиції дитини.


Горінов Павло Валерійович (директор громадської організації “Одеська обласна асоціація. “Партнерство заради розвитку” та Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Серце до серця”), в своїй доповіді звернув увагу учасників заходу на необхідність трансформації системи національно-патріотичного виховання, говорив не лише про здобутки в цій галузі, а й про прогалини, про кадрові питання, культурні надбання, необхідність використання зарубіжного досвіду.


Ребрина Андрій Анатолійович (директор Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”) наголосив на необхідності осучаснення змісту предмету “Захист країни”, підготовку та перепідготовку кваліфікованих фахівців, видання оновлених сучасних підручників для навчання.


Далі виступали спікери-практики, вчителі шкіл, які ділились власним досвідом у проведенні уроків, застосуванні матеріалів щодо заходів по зупиненню кровотеч, щодо практичних занять по “Захисту країни”, застосування ігор, відеоматеріалів, між предметних зв'язків, участь у грі “Джура”).


Загалом круглий стіл, тривалість якого сягала трьох годин, видався дуже насиченим, інформативним і необхідним для консолідації суспільства педагогів і управлінців, особливо в умовах війни.


Організатори пообіцяли найближчим часом буде анонсувати продовження круглого столу, адже не всі бажаючі встигли виступити, і не відбулось обговорення проблемних питань.


Підготувала
Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ”
Галина КРИКУН